Clasificación Inventízate II

1

Midyakri

@Midyakri 286.2px

2

Ángela Giadelli

@Angie 284.33px

Sin logro Sin logro
3

Gustavo Macher

@Gustavo 279.83px

4

Meritxell Terrón

@Sheyden 271.5px

5

Elein

@Elein 229px

6

Wolfdux

@Wolfdux 224.7px

Sin logro Sin logro Sin logro
7

Raquel Valle

@ValleS 222.08px

Sin logro Sin logro
8

María

@merodeador92 206.91px

Sin logro
9

Miriam Torres

@Mimethai13 202.83px

Sin logro
10

Rísquez

@Risquez 201.45px

Sin logro
11

Juan F. Valdivia

@JuanFValdivia 174.66px

Sin logro Sin logro Sin logro
12

EndikaP

@EndikaP 168.45px

Sin logro Sin logro Sin logro
13

Paradice_cream

@Paradice_cream 163.83px

Sin logro Sin logro Sin logro
14

Roberto Caldera

@RoberCaldera 155.87px

Sin logro Sin logro Sin logro
15

Mariagozu

@Mariagozu 153.7px

16

Danza de Letras

@AitziberDanzade 132.54px

Sin logro Sin logro Sin logro
17

JBElizabeth

@JBElizabeth 119.25px

Sin logro
18

Jig

@Jig 110.33px

Sin logro
19

Alex R.G.

@Alex 106.37px

Sin logro Sin logro Sin logro
20

Audru

@LMMateo 104px

Sin logro Sin logro Sin logro
21

Coral Mané

@coralmane 93.95px

Sin logro Sin logro Sin logro
22

Laura_M_A

@Laura_M_A 79.25px

Sin logro Sin logro Sin logro
23

Laura_M_A

@Laura_M_A 79.25px

Sin logro Sin logro Sin logro
24

Luna Paniagua

@Luna_Paniagua 76.04px

Sin logro Sin logro Sin logro
25

Gaby Torres

@GabyTP 67.25px

Sin logro Sin logro Sin logro
26

Fabio Romero

@FabioRomero 65.95px

Sin logro
27

Paula Treides

@PaulaTreides 59.75px

28

Manu R. Aliau

@MRAliau 58.04px

Sin logro Sin logro Sin logro
29

JLissethe

@x_LizH_x 56.79px

Sin logro Sin logro Sin logro
30

Ruocco

@Catalina 55.08px

Sin logro Sin logro Sin logro
31

LorDWolfharT

@LorDWolfharT 45.45px

Sin logro Sin logro Sin logro
32

Ehyla

@Ehyla21 42.66px

Sin logro Sin logro Sin logro
33

Elizabeth Almos

@IchigoAshiya97 41.83px

Sin logro Sin logro Sin logro
34

Àïda Roans

@aidaroans23 40.91px

Sin logro Sin logro Sin logro
35

Piper Valca

@PipervalcaII 40.5px

Sin logro Sin logro Sin logro
36

ElenaCa34134614

@ElenaCa34134614 39.83px

Sin logro Sin logro Sin logro
37

Alvaro

@Alvaro 39px

Sin logro Sin logro Sin logro
38

SigridValkyrie

@SigridValkyrie 36.83px

Sin logro Sin logro Sin logro
39

Cristina Ogando

@CristinaOgando 31.41px

Sin logro
40

Jack

@drow_jack 30.16px

Sin logro Sin logro Sin logro
41

Mary_ere

@Eréndida Alfaro 29.33px

Sin logro Sin logro Sin logro
42

Rani

@exkusa 28.5px

Sin logro Sin logro Sin logro
43

Fernando Caporaletti

@FerCaporal 28.12px

Sin logro Sin logro Sin logro
44

apberra

@apberra 25.66px

Sin logro Sin logro Sin logro
45

Mekare Nuance

@mekare_nuance 25px

Sin logro Sin logro Sin logro
46

Cath

@Cath 24.87px

Sin logro Sin logro Sin logro
47

Majemaca

@Majemaca 24.33px

48

H. Valmibril Prados

@HValPra 22.66px

Sin logro Sin logro Sin logro
49

ana

@ana 22.58px

Sin logro Sin logro Sin logro
50

FilistineFish

@0xilon 22.16px

Sin logro Sin logro Sin logro
51

Javier Pintor

@JavierPintor 21.83px

Sin logro Sin logro Sin logro
52

Alonez

@Alonez 21.5px

Sin logro Sin logro Sin logro
53

Augusto Pérez

@augustoperez 21.5px

Sin logro Sin logro Sin logro
54

Iria DeTude

@iriadetude 20.83px

Sin logro Sin logro Sin logro
55

Lakko

@Lakko 19.33px

Sin logro Sin logro Sin logro
56

Vuelapluma

@Leticialogos 18.87px

Sin logro Sin logro
57

Maraya

@Maraya 18.62px

Sin logro Sin logro Sin logro
58

mlp

@mikiweb 18.37px

Sin logro Sin logro Sin logro
59

Materia

@Materia 17.87px

Sin logro Sin logro Sin logro
60

Rak Pyro's

@dopidop 17.75px

Sin logro Sin logro Sin logro
61

Rak Pyro's

@dopidop 17.75px

Sin logro Sin logro Sin logro
62

Andry Rose

@AndryRose 17.66px

Sin logro Sin logro Sin logro
63

yaizandere chan

@yaizandere 17.41px

Sin logro Sin logro Sin logro
64

WritingEscence

@WritingEscence 16.62px

Sin logro Sin logro Sin logro
65

Akelarre

@Akelarre 16.33px

Sin logro Sin logro Sin logro
66

Ce-y-Ene

@Ce-y-Ene 16.25px

Sin logro Sin logro Sin logro
67

J.k White

@JKWhite 15.83px

Sin logro Sin logro Sin logro
68

Joyce Wilde

@Last_Berserker 15.62px

Sin logro Sin logro Sin logro
69

zabalapatri

@zabalapatri 15.5px

Sin logro Sin logro Sin logro
70

Antonoir

@Antonoir 15.37px

71

Noel fernandez

@Noelfdz 14.66px

Sin logro Sin logro Sin logro
72

Capirotada

@Capirotada 14.5px

Sin logro Sin logro
73

Stoduto

@Stoduto 13.37px

Sin logro Sin logro Sin logro
74

Eli

@Elita 13px

Sin logro Sin logro Sin logro
75

Enforcer117

@Oscar 12.66px

Sin logro Sin logro Sin logro
76

Ornella

@Orne 12.62px

Sin logro Sin logro Sin logro
77

marymaid

@mccc04 11.87px

Sin logro Sin logro Sin logro
78

galerna(Mayo)

@megan_Mayo 11.25px

Sin logro Sin logro Sin logro
79

Carlos Carrazoni

@Kharuso 11.16px

Sin logro Sin logro Sin logro
80

Arnia Lopez

@Arnia 10.91px

Sin logro Sin logro Sin logro
81

Robe Ferrer

@RobeSPV 9.91px

Sin logro Sin logro Sin logro
82

Slevink

@Slevinks 7.87px

Sin logro Sin logro Sin logro
83

Crys Sorella Nya

@SorellaNya 7.5px

Sin logro Sin logro Sin logro
84

Laescritora

@Kerenvega 5.91px

Sin logro Sin logro Sin logro
85

Julimu

@Julimu 0px

Sin logro Sin logro Sin logro